ŁUKASZ ORZYCHOWSKI realizuje projekt pn.:
„Zmiana profilu działalności domu przyjęć jako metoda na walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej” w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Typ projektu 2 - Inwestycje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu są działania modernizacyjne istniejącego obiektu domu przyjęć mające za zadanie jego przystosowanie do nowych typów działalności związanych z usługami cateringowymi oraz utworzenie nowoczesnego, multimedialnego centrum szkoleniowo-konferencyjnego, jako sposób na walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej.

Całkowita wartość projektu: 1 156 200,00 zł
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 760 750 zł

logos